Beş farklı beyin dalgası (frekansı) vardır. Bunlar;

Beta, Alfa, Teta, Delta, ve Gama.

Bu beyin dalgaları sürekli hareket halindedirler ve sürekli dalgalar üretirler. Yaptığınız ve söylediğiniz herşey beyin dalgalarının frekansları tarafından ayarlanır. Kısaca değinmek gerekirse;

ALFA DALGALARI: Gözlerimizi kapattığımızda ve tamamen sakin olduğunuzda yaydığımız dalgaların frekansıdır. Olumlama, telkin ve meditasyon çalışmalarını bu frekansta yaparız.

BETA DALGALARI : Kafamızı toplayamadığımız ve dikkatimizi veremediğimiz kısacası çok stresli olduğumuz durumlarda yaydığımız dalgalardır.

GAMA DALGALARI : Süratli hareketlerde oluşan beyin dalgalarıdır. Örneğin matematik problemleri çözerken ve soru cevaplarken bu frekanstan yayın yaparız.

DELTA DALGALARI : Derin uyku halidir. Melatonin ve HG hormonlarının salgılandığı dalga boyu

TETA DALGALARI: Uyku ile uyanıklık arasında bilincin derin bir gevşemede olduğu içsel olarak odaklandığımız ve farkındalığımızın çok yüksek olduğunda beynimizin yayın yaptığı frekans dalgasıdır. Bu frekanstayken kendimizi Allaha yakın hissederiz. Yaratıcılık ve şifanın frekansıdır. Ağrılar azalır, bilinç ve bilinçaltı arasındaki perde kalkar. Beynimiz seratonin salgılar, bu insana mutluluk, canlılık ve zindelik hissi verir. Teta hali yaratıcılık ile bağlantılı olduğu gibi bilinçaltı olarak da düşünülebilir.

PEKİ BİLİNÇALTI NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Bilinçaltı beynimizin, biz farkında olmadan bilincimiz dışı çalışan, bedenimizin istemsiz kaslarını yöneten, gece uyurken dahi vücut fonksiyonlarımızın çalışmasını sağlayan, beş duyumuzla algıladığımız her şeyi an be an kaydeden ve gerektiğinde kullanılmak üzere bilincin emrine veren bir parçasıdır. Bilinçaltı bilincin emrindedir ve bilincin her dediğini yapar. Bilinçaltı 24 saat faaliyettedir.Bilinçaltı uyumaz. Bilinç gece uykudayken de bilinçaltı çalışmaya devam eder.

Bilinçaltı vücudun bütün faaliyetlerini kontrol eder, düzenler. Bilinç neye inanırsa bilinçaltı ona odaklanır. Bilinçaltı bilincin duyamadıklarını duyar, göremediklerini görür.

Zihnimizin bilinçli ve bilinçsiz anılarını ve duyumlarını taşır ve ayrıca tavırlarımızı, inançlarımızı ve davranışlarımızı yönetir. Bilinçaltı her zaman yaratıcıdır, ilham vericidir ve ruhsal duyumlar ile karakterize edilir. Gerçeği görme yeteneğidir.

*Zihniniz gevşediğinde ve bir fikri kabul ettiğinizde, bilinçaltınız bu fikri hayata geçirmek için işe koyulur.( Joseph Murphy)

Thetahealing Tekniği ile yapabilecekleriniz hayalgücünüzle sınırlı. İşte bir kaç örnek.

Yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Hastalıklarınızı iyileştirebilirsiniz.

Size hizmet etmeyen inançlarınızı değiştirebilirsiniz

Bakışaçınızı değirtirebilir, farkındalığınızı arttırabilirsiniz.

Uykusuzluk problemini yenebilirsiniz.

Korkularınızı yok edebilirsiniz.

Hafızanızı güçlendirebilir, öğrenme yeteneğinizi ileri seviyeye taşıyabilirsiniz.

İş hayatında başarınızı artırabilirsiniz.

Sınavlara daha iyi hazırlanabilirsiniz.

Özgüveninizi artırabilirsiniz.

Kilo sorunlarınız için kullanabilirsiniz.

Üretkenliğinizi ve mucitliğinizi geliştirebilirsiniz.

Sigara gibi kötü alışkanlıklardan kurtulabilirsiniz.

Ruh eşinizi hayatınıza çekebilirsiniz.

Herhangi bir Yaratıcı Güce inancı olan herkes Teta Şifası eğitimi /seansı alabilir. Ayrıca Thetahealing ile; DNA Aktivasyonu, geçmiş ve gelecek okuması, ruhsal/bedensel şifalandırma, inanç çalışması, gen yenileme, grup şifaları, yardımcı meleklerle bağlantı kurma yapabiliyoruz.

Neden Thetahealing?

Bu tekniğin diğer tekniklerden farkı;

Biz bu teknikte önce negatif kayıtları bulup onları çıkartıp yerine olumlusunu koymak. Yani eğer kişinin negatif inancını çıkartmadan sadece olumlama yaparak his yüklemesi yaparsak alttaki negatif inanç bir süre sonra tekrar çıkıp yüklemeleri olumsuz hale getirebilecektir.

Bir diğer farkı ise şifalandırma ve değişim anda gerçekleşir. Yani bunun için belli bir süre bekleme ya da tekrar yapma gerekmez.

Değişimin gerçekleştiğini kişi Kinesioloji testiyle(*)görebilir.

(*)Kinesioloji testi: Bizimle ilgili tüm gerçekleri bilinçaltımız biliyor ve hayatımız buna göre yönleniyor. Kinesiyoloji ilk olarak 1964 yılında Dr. Goodheart keşfetmiştir. Doğruyu söylediğimizde kaslarımızın güçlü, yalan-yanlış söylediğimizde zayıf tepki verdiğini, enerji bedenimizle bilinçaltımız arasında kuvvetli bir bağ olduğunu farketmiştir. Bu teknikte kişi ayakta yüzü kuzeye bakar durmalıdır. Test yapan kişi ”evet” demelidir. Onun bedeni olumlu bir cevapta öne doğru eğilir, eğilmelidir. Eğer ”hayır”derse bedeni olumsuz bir cevap olduğunu göstererek, arkaya doğru eğilir, eğilmelidir. Eğer beden hiç eğilmezse kişinin bedeni muhtemelen susuz kalmıştır. Eğer ”evet” cevabında arkaya, ”hayır” cevabında öne eğilirse de beden susuzdur. Kişi su içerek tekrar evet-hayırlara doğru cevap alıncaya kadar denemeli, ardından merak ettiği soruyu sormalıdır.